Biyokimya

Biyokimya Laboratuvarı kendi içinde bölümlere ayrılarak hizmet vermektedir. Biyokimya, Hormon, Tümör Belirteçleri, Hematoloji-Koagülasyon, İlaç Düzeyleri, Kardiak Belirteçler, İdrar Biyokimyası, Allerji testleri, Down Sendromu tarama testleri olmak üzere geniş bir test çeşitliliğine sahiptir.

Biyokimya bölümünde kan biyokimyasının analizleri yapılmaktadır. Kan şekeri ve şeker yükleme testleri, kan yağları, böbrek fonksyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, elektrolitlere bakılmaktadır. Hormon Bölümü’nde, üreme hormonları, tiroid hormonları, spesifik hormonlar, vitaminler çalışılmaktadır. Aynı birimin bünyesinde tüm sistemin kanser varlığı yönünden araştırılması hakkında bilgi veren kanda tümör belirteçleri de ölçülür. Hematoloji-Koagülasyon Bölümünde, çok parametreli kan sayımı, sedimentasyon, kanama ve pıhtılaşma bozukluklarının tespitinde yer alan kapsamlı testler çalışılmaktadır.

İlaç Düzeyleri Bölümü’nde, nörolojik problemler nedeniyle alınan ilaçlar,kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar, organ transplantasyonu yapılan hastalarda organ reddini baskılamak amacıyla kullanılan ilaçlar ve kemoteropetik ilaç düzeylerine bakılmaktadır. Kardiak Belirteçler Bölümünde; kalp krizinde bakılan acil paremetreler çalışılmaktadır. İdrar Biyokimyası, tam otomatik mikroskobik görüntüleme sistemine sahip otoanalizörde çalışılmaktadır.

Biyokimya