Genel Yoğun Bakım

Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle, yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların iyileştirilmesini  amaçlayan ünitedir. Fiziksel alt yapısı ve konumu hasta bakımı açısından özellikli olarak tasarlanır. Hastanın takip ve tedavisi 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz şekilde sürdürülür. Gelişmiş teknolojiye sahip cihazlarla hastanın yaşamsal göstergeleri sürekli izlenir. Yoğun bakım ünitelerinde bu konuda uzmanlaşmış, hekim, hemşireler, fizyoterapistler, asistan doktorlar, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekip görev alır.

Yoğun bakım üniteleri 3 özelliği ile hastanenin diğer bölümlerinden ayrılmaktadır:

- Hasta başına düşen hemşire oranı
- Yoğun girişimsel monitorizasyonun varlığı
- Mekanik ventilasyon, vazopressör ilaçlar, sürekli diyaliz gibi mekanik ve farmakolojik yaşam desteklerinin kullanılması

Genel Yoğun Bakım