Patoloji

Patoloji eski Yunanca kökenli bir sözcük olup nedenleri ve sonuçlarıyla hastalıkların incelenmesini amaçlayan temel bir tıp dalıdır. Ağırlıklı olarak hücrelerin, dokuların ve organların morfolojik (yapısal) özelliklerini inceleyerek normal dışı değişikliklerden sonuca ulaşmaya çalışır. Normal dışı değişiklikleri anlayıp yorumlayabilmek normalin ne olduğunu yani anatomi, histoloji, fizyoloji vb. temel tıp dalları bilgisini gerektirir. Cerrahi tıp bilimleri arasında sayılan patoloji özellikle tümörlerin ve diğer normal dışı durumların kesin tanısı için gerekli ve zorunlu bir işlev görmekte, hastalıkların tedavisinde yol göstermekte ve tedavi sonrası dönemde o güne kadar yapılanların değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Patolojik Tetkik Nedir?

Tarama veya tanı amacıyla uygun tekniklerle alınan hücre, doku ve organ örneklerinin patoloji laboratuvarlarında makroskobik (görsel olarak) ve mikroskobik (mikroskop altında) incelenmesini takiben tüm bulguların ve bu bulgular sonucu oluşan hekim kanaatinin raporlanması sürecidir. Patolojik tetkike esas olacak örnekler; vajinal yaymalar, aspirasyon sıvıları, yıkama sıvıları, idrar, balgam, ince iğne aspirasyon biyopsileri, organ ve doku biyopsileri, organ ve doku rezeksiyonları, ekstermite ampütasyonları, fetüs vb. şeklindedir. Bunlardan sitopatolojik (hücresel) tetkik örnekleri ile histopatolojik (dokusal) tetkik örnekleri laboratuvarda farklı şekilde işlenirler.

Patoloji