Radyoloji

Radyoloji; X ışınları, ses dalgaları veya diğer yöntemleri kullanarak teşhis ve tedavi hizmetleri veren tıp dalıdır. Tıbbın vazgeçilmez bir parçası olan Radyoloji, ışınlardan istifa ederek iç organlardaki hastalıkların teşhisinde, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metotlarıyla da bu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Röntgen filmleri, birçok hastalığın teşhisinde oldukça önem taşımaktadır. Hatta bazı hallerde sadece röntgen filmleriyle kesin teşhis konabilmektedir. Kırıklar, çıkıklar, akciğer apsesi, mide delinmesi, barsak tıkanması bunlardan sadece birkaçıdır. Röntgen film ve tekniklerinin teşhis ve tedavideki öneminden dolayı Radyoloji bir ihtisas dalı haline gelmiştir. Bu dalda ihtisas yapmış olan hekimlere, radyolog denmektedir.

Yaklaşık otuz yıl öncesine kadar sadece röntgen cihazlarıyla verilen bu hizmet, artık çok çeşitli ve gelişmiş aletler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler ile radyolojinin içerik olarak tıbbın en hızlı ilerleyen dalı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte birçok yeni kavram da karşımıza çıkmaya başlamış ve insanların kafalarında soru işaretleri oluşmasına neden olmuştur.

Radyoloji